Công bố thông tin về việc kéo dài thời gian bổ nhiệm Tổng Giám đốc

27/04/2022 639 Lượt xem

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài trân trọng công bố thông tin về việc kéo dài thời gian bổ nhiệm Tổng Giám đốc.

Vui lòng xem chi tiết tại tập tin đính kèm.

Trân trọng!


20220427 - NCT - Kéo dài thời gian bổ nhiệm Tổng Giám đốc.PDF

Tag :


Liên kết ngoài